Wat is Agile en scrum in e-commerce, website- en webshop-development?

Agile, een term die je steeds vaker hoort. Niet gek, want Agile wordt steeds populairder en terecht ook. De voordelen van Agile worden steeds meer zichtbaar omdat steeds meer partijen volledig agile gaan werken. Zelfs als organisatie zonder IT-component, kun je veel aan Agile hebben.

Agile betekent in deze context vooral: flexibel, behendig, lenig. En in ons vak houdt het in dat we onszelf niet beperken door planning van maanden, maar werken in korte en overzichtelijke perioden waarbij de volgende periode zeker nog niet persé vast staat. Een beetje vooruit kijken is wel handig en drie of vier sprint vooruit kan best mogelijk zijn.
Met een goede strategie heb je de contouren natuurlijk wel zichtbaar, maar een periode waarin je afgesproken resultaten (een milestone) wilt bereiken, duurt niet langer dan 3 weken. Deze perioden noemen we ‘iteraties’ en zijn eigenlijk kleine projecten in het groter geheel. Wij hebben zelf een voorkeur voor maximaal 2 weken.

In 2001 is deze manier van werken vastgelegd in het zogeheten “Agile manifesto“. De principe die de basis vormden voor verdere uitwerking van het Agile principe, dat juist ontstaan is als reactie op de vroeger veel gebruikte “waterval ontwikkel-methoden”

De drive was om begrippen als bureaucratisch, traag en bekrompen uit te bannen om zo zaken als creativiteit en effectiviteit van ontwikkelaars te vergroten: behoefte waar wij wij ons 100% goed bij voelen en waarmee wij zeker onze klanten vooruit helpen.

Het Agile manifesto bestaat uit vier principes.

  1. Op de eerste plaats staan mensen en hun onderlinge interactie. Processen en hulpmiddelen zijn absoluut secundair.
  2. Software moet werken, documentatie die volgt in plaats van dat ie leidt of gruwelijk veel tijd kost.
  3. Offertes, contracthandelingen mogen samenwerking met de klant niet in de weg staan. Nog beter is om het zelfs te schrappen.
  4. Veranderingen moet je niet vermijden maar erop inspelen.

Behoefte om Agile te starten?

Onze kleinste sprints kunnen we al doen in 16 uur. Daarmee ben je wijzer dan dat je in tientallen brainstorms of vergaderingen kunt zijn én heb je een tastbaar resultaat zoals een front-end design of werkend prototype.

Neem contact met ons op

Geschreven door Marissen,